Жоғары вольтты ТМ траверстері 6 -10 кв

Жоғары вольтты ТМ траверстері 6 -10 кв тағайындау ТМ траверстері сымдарды, кабельді, арқанды, оқшаулағыштарды, ажыратқыштарды 10 кВ дейінгі электр беру желілерінде және ТҚ-да бекіту үшін қолданылады, траверстер электр беру желілерін жүргізуге және бекітуге арналған және дөңгелек, сондай-ақ шаршы қималы бағаналарға орнатылады, бекіту қамыттың көмегімен жүзеге асырылады. Траверстер мен бекітпелердің дизайны мен құрылысы әртүрлі. Көп қырлы тіректер үшін қолданылатын көп қырлы тіректер бар. Олардың дизайны пішіні, өлшемі, жүк көтергіштігі бойынша ерекшеленеді, сондықтан олар әртүрлі талаптарға сай және арнайы жобалар үшін өте қолайлы. Металл элементтері Құрылыс конструкциялары үшін көміртекті болаттан жасалады және ҚНжЕ 2.03.11-85 талаптарына сәйкес мырыштауды немесе бояуды қолдана отырып коррозиядан қорғалған.