КТПН-25 трансформаторлық қосалқы станциясы

Қуаттылығы 25-тен 2500 кВА-ға дейінгі КТПН үлгісіндегі кешенді трансформаторлық қосалқы станциялар сырттан Орнатылатын бір трансформаторлық қосалқы станциялар болып табылады және жиілігі 50 Гц, кернеуі 6 немесе 10 кВ үш фазалы айнымалы токтың электр энергиясын қабылдауға, кернеуі 0,4 кВ электр энергиясына түрлендіруге және тұтынушыларды онымен жабдықтауға арналған. МЖТҚС МЕМСТ 14695 ТУ 65900010033-29-2000 барлық талаптарына сәйкес келеді.

Мұндай қосалқы станциялардың негізгі мақсаты-шағын тұтынушыларды электрмен жабдықтау, мысалы, өнеркәсіптік, коммуналдық және ауылшаруашылық нысандары.