КТПН-400 трансформаторлық қосалқы станциясы

КТПН-400 трансформаторлық қосалқы станциясы

Қуаттылығы 25-тен 1000 кВА-ға дейінгі КТПН үлгісіндегі кешенді трансформаторлық қосалқы станция сыртқы қондырғының бір трансформаторлық қосалқы станциясын білдіреді және жиілігі 50 Гц, кернеуі 6 немесе 10 кВ үш фазалы айнымалы токтың электр энергиясын қабылдауға, кернеуі 0,4 кВ электр энергиясына түрлендіруге және тұтынушыларды КТПН-400 трансформаторлық қосалқы станциясыонымен жабдықтауға арналған.
МЖТҚС МЕМСТ 14695 ТУ 659 00010033-29-2000 барлық талаптарына сәйкес келеді.