КТП-40 трансформаторлық қосалқы станциясы

КТП-40 жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциясы

Қуаттылығы 250-1000 кВА металл қабықтағы қызмет көрсету дәліздері бар КТПН-40 жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялары кернеуі 6 немесе 10 кВ 50 Гц жиіліктегі үш фазалы айнымалы токтың электр энергиясын қабылдауға, 0,4 кВ электр энергиясына түрлендіруге және тұтынушыларды онымен жабдықтауға арналған.

Қызмет көрсету дәліздері бар қосалқы станциялар өнеркәсіптік объектілерді, тұрғын үй кешендерін, қоғамдық ғимараттарды, елді мекендерді, ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын, құрылыс алаңдарын, газ және мұнай кен орындарының ұңғымаларының бұталарын энергиямен жабдықтауға арналған.